Offshore Technology Days presenterer TECH TALKS

Tech Talks er en samtaleserie der representanter for ulike deler av norsk oljeindustri fremlegger sitt syn på fremtiden for bransjen. Gjennom intervjuer og paneldebatter belyses en rekke spennende problemstillinger over to konsentrerte dager. Første dag av årets Tech Talks starter med et møte med statsminister Erna Solberg og følger opp med 10-11 samtaler med nøkkelpersoner innen ulike områder som subsea og drift og vedlikehold. Dag 2 er fokuset på hvordan vi bruker de menneskelige ressurser i norsk oljeindustri, og hva som kan gjøres for å bedre forholdene – og avsluttes med en presentasjon av landets største bank, DNB, som presenterer gründerbedrifter. Tech Talks avholdes i sin helhet på norsk og er gratis.

WEDNESDAY 19. OCTOBER

10:15 – 10:20

Offisiell åpning av den 18. Offshore Technology Days – OTD

Erna Solberg, Statsminister i Norge

ernasolberg2_portrett NHD_2

10:20 – 11:35

Norsk Petroleumsforening presenterer den tredje

‪«NCS2017 – DEAD OR ALIVE»‬

10:20 – 10:25

Dead or Alive ble etablert i 2014 og er en intervjuserie på 15 minutter hver med fremtredende politikere og oljeeksperter. Oljebransjen står i en krisetid med oppsigelser og lave oljepriser og dette påvirker landets viktigete teknologilokomotiv på mange områder. Hvordan kan politikere og industrien selv være proaktiv for å møte disse utfordringene? Vi samler politisk toppledelse, næringsorganisasjonene, oljeindustrien og andre bransjer for å diskutere disse utfordringene.

Utfordringer som  diskuteres

• Er norsk oljebransje en døende dinosaur?
• Hva skal erstatte oljen som motor i norsk økonomi – og når?
• Hvordan møter vi klimautfordringene aktivt?
• Hvordan bør oljeleverandørene omstille seg til andre – og internasjonale – markeder?
• Legger oljeselskapene litt for mye av ansvaret for nødvendig kortnadskutt på leverandørene?

Helge Keilen, Redaktør, Offshore Media Group

hk  OMG-topp

10:25 – 10:40

Oljeprat med Statsministeren

“Kunnskap som grunnlag for konkurransekraft og velferd”

Erna Solberg, Statsminister i Norge

ernasolberg2_portrett NHD_2

10:40 – 10:55

Norsk olje og gass

“Oljeprisen er ikke det viktigste for oljenæringens fremtid Norsk olje og gass”

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen,  Adm.dir

karl eirik schjøtt pedersen  Norsk olje og gass

10:55 – 11:10

Statoil

Effektivisering i dag sikrer aktivitet og verdiskapning i morgen

Anders Opedal, COO

Anders Opedalstatoil

11:10 – 11:35

BKK

Fremtiden til norsk kraftbransje

Jannicke Hilland, konsernsjef.

Hillandbkk

12:15 – 13:30

The Underwater Technology Foundation (UTF) og GCE Subsea presenterer

‪«UNDER OVERFLATEN»

Norsk subseaindustri er blant de aktørene som er sterkt påvirket av den pågående endringen i oljebransjen. I juni ble den store konferansen Underwater Technology Conference avholdt i Bergen, der man diskuterte mange og ulike vinklinger for å løse de teknologiske og forretningsmessige utfordringene bransjen står overfor. På Tech Talks 2016 vil arrangøren av UTC, Underwater Technology Foundation (UTF) med samarbeidspartner GCE Subsea gjennom samtaler og diskusjon fokusere på hvordan subseaindustrien kan kapitalisere på og videreutvikle den verdensledende posisjonen som Norge og ikke minst Bergensregionen har opparbeidet seg innenfor undervannsteknologi. De vil også drøfte og gi eksempler på hvordan vi kan benytte denne kompetansen over i andre havnæringer.


utfutf

12:15 – 12:30

Intro 

Norge – verdensledende på undervannsteknologi

Moderator Gunnar Buvik, Leder forretningsutvikling

gunnar-buvik    gce

12:30 – 12:45

GCE Subsea

Undervannsteknologi – mer enn olje og gass

Owe Hagesæther, CEO

owe-hagesaether   gce

12:45 – 13:00

Seaproof Solutions

Undervannsteknologi i andre markeder

Henrik Bang-Andreasen, CEO

henrik-b-andersen    seaproof

13:00 – 13:15

Underwater Technology Foundation (UTF)

Fremtiden for undervannsteknologi innen olje og gass

Jarle Daae, styremedlem

portrettfoto-jarle-daaeutf

13:15 – 13:30

Paneldebatt ledes av Gunnar Buvik, GCE Subsea

Owe Hagesæther, CEO, GCE Subsea
Henrik Bang Andreassen, CEO, Seaproof Solutions
Jarle Daae, Styremedlem UTF

gce
seaproof
utf

13:45 – 15:00

Modifikasjonskonferansen presenterer

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

mod16logo

13:45 – 13:50

Modifikasjonskonferansen presenterer :

UTFORDRINGER OG MULIGHETER

 

I denne sesjonen, som er et samarbeid mellom OTD og Modifikasjonskonferansen som neste år feirer 20-års jubileum, setter vi søkelyset på Bergen som “modifikasjons-hub” og dagsaktuelle utfordringer rundt dette. Underveis drøfter vi en rekke emner som:
 • Garantiansvar og risikotaking for leverandørene.
 • Presisjonsvedlikehold og levetidsforlengelse.
 • Når og hvordan slipper man til spesialkompetansen, og hva kan spares på dette?
 • Er det for stor avstånd mellom tekniske og kommersielle avdelinger hos operatørene?
 • Verditenkning i anskaffelsesprosessen – blir kun timerate-betraktninger for snevert?
 • I hvilken grad bør innkjøpere også ha teknologisk kompetanse?
 • Er leveransepresisjonen god nok når Statoil har 300-500 kvalitetsissues per måned?
 • Hvordan bør leverandører premieres som leverer sikkert og effektivt?
 • Hvor stort kan konsekvenstapet bli ved feil i egen leveranse (paid if paid)?
 • Er det mulig å få detaljdesign til å bli produksjonsoptimalt?
 • Felles standarder – hvordan er det mulig å få til?
 • Blir kapasiteten bygget for mye ned slik at vi får en kostnadseksplosjon ved neste korsvei?

13:50 – 14:05

STATOIL

Vårt syn på fremtiden

Terese Kvinge, VP PRD Tie-back & Brownfield 1

Therese Kvingestatoil

14:05 – 14:20

OCEANEERING

Kostreduksjon ved økt presisjon og kvalitet i planvedlikehold og inspeksjonsprogram

Carsten Andersen, Principal Operations Manager

Carsten Andersen800px-Oceaneering_International_logo.svg_-768x236

14:20 – 14:35

KARSTEN MOHOLT AS

Arne Hammer, Chief Operating Officer

arne_hammer   karsten-moholt

14:35 – 15:00

MOD2017 PANELDEBATT – “DRIFT OG VEDLIKEHOLD”
STATOIL, Terese Kvinge, VP PRD Tie-back & Brownfield 1
OCEANEERING, Carsten Andresen, Principal Operations Manager
KARSTEN MOHOLT AS, Arne Hammer, Chief Operating Officer

 

Debatten ledes av Redaktør Helge Keilen, Offshore Media Group

Therese KvingeCarsten Andersenarne_hammer

mod16logo

THURSDAY 20. OCTOBER

10:30 – 12:30

OTD presenterer

‪«LØNNSOMHET GJENNOM MENNESKELIGE RESSURSER»

 

10:30 – 10:35

De siste par årene har nærmere 40.000 ansatte i norsk oljebransje mistet jobben. Hvilke konsekvenser dette får for den enkelte og for norsk næringsliv er hovedtema for dag 2 på Tech Talks under OTD2016.

NITO er landets største ingeniørorganisasjon og merker problemene med nedbemanningen i oljeindustrien spesielt godt. Organisasjonens generalsekretær Steinar Sørlie og president Trond Markussen vil belyse realitetene bak statistikken og gi råd og vink til hvordan man bør forholde seg fremover. At de oppfordrer til forsterket satsning på ingeniørfagene kommer neppe som noen overraskelse.

Vil dagens ungdom følge oppfordringen? Geir Anton Johansen er dekan, avdeling for ingeniørutdanning og økonomifag ved HIB, og han spør hvorfor studentene skal stole på oljeindustrien når det ikke fins jobber? All erfaring viser at oljevirksomheten går i bølgedaler. Søknader til studieretninger innen oljefagene ved landets skoler på et lavmål. Men hva gjør oljeindustrien når aktiviteten tar seg opp igjen og man kunne trenge en ny generasjon ingeniører?

Ledere fra tre bemanningsbyråer vil snakke om sine erfaringer og komme med relevante eksempler fra sin virksomhet. De har opplevd at ingeniører kom fra det offentlige og andre bransjer for ti-tolv år siden, og fikk gode jobber i oljen. Nedturen i oljebransjen har gjort dem arbeidsledige, og mange nøler med å søke seg tilbake til bransjer som bygg og anlegg, energi og havbruk. Motsatt mener mange arbeidsgivere innen disse områdene at oljeansatte er ustabil arbeidskraft fordi de går tilbake til bedre betalte jobber i oljen straks muligheten byr seg. Hvordan løses den utfordringen?

Seansen avsluttes med en paneldebatt ledet av generalsekretær Steinar Sørlie der innlederne snakker om muligheter og begrensninger for ingeniørfagene. Norge vil ha behov for ingeniører og teknologer i årene som kommer, også innen oljebransjen, og dette vil belyses fra ulike sider i paneldebatten.

Steinar Sørlie, Generalsekretær, NITO
Steinar Sørlie    NITO

10:35 – 11:00

NITO

Hvordan skaper vi lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser? Jo, ved å ta dem i bruk. Alt for mange ingeniør-ressurser i petroleumsnæringen, både erfarne og nyutdannede, står ubrukt. Det blir det dårlig lønnsomhet av.

Trond Markussen, President

Trond Markussen Nito  Nito

11:00 – 11:15

Høyskolen i Bergen, HiB

Oljesektoren er Norges viktigste teknologilokomotiv og studentene er de som skal drive denne industrien i framtiden. Hvorfor skal studentene stole på oljeindustrien når det ikke er jobber?

Geir Anton Johansen, Dekan, Avd for ingeniørutdanning og økonomifag

geir anton johansen  hib-logo-ny

11:15 – 11:30

Inventura

Hva skjer med innovasjon og utvikling?

I dagens situasjon blir mange unge bli stengt ute fra bransjen. Hva skjer da med bransjens evne til nytenking?

Atle Sundøy, Partner

0318727-2w2izdanfbln5qg5gmh69sinventura-1

11:30 – 11:45

Folk AS

Kompetanse på tvers av bransjer

Ida Marie Lien, Partner

Ida-Marie-Lien   Folk

11.45 – 12:15

PANELDEBATTEN‪«LØNNSOMHET  GJENNOM MENNESKELIGE RESSURSER»
NITO, Trond Markussen
HiB,  Geir Anton Johansen
INVENTURA, Atle Sundøy
FOLK, Ida Marie Lien

Debatten ledes av Steinar Sørlie, Generalsekretær, NITO
Trond Markussen Nitogeir anton johansenIda-Marie-LienSteinar Sørlie

 

12:45 – 14:10

DNB Bank presenterer

‪«ENTREPRENØRSKAP I NORSK OLJEINDUSTRI»

12:45 – 14:10

Lave oljepriser og knallharde krav til kostnadskutt har satt sitt klare preg på innovasjonen på norsk sokkel.

Gründerselskaper med produkter som kunne spart industrien for millioner kommer ikke engang i diskusjon med oljeselskapene. Likevel opplever Innovasjon Norge at interessen for å etablere nye selskaper, også innen oljeindustrien, er økende. Norges største bank.

I denne sesjonen presenterer DNB i samarbeid med OTD noen spennende nysatsninger.
Les mer om hvordan du som Gründer kan få taletid på OTD Tech Talks og gratis Standplass på messeområdet

Moderator

Jørgen Lorentz, Partner, Idévekst Energi AS

jorgen-lorentzidevekst

DNB Bank ASA

Erik Gundersen Papp, SVP, Energy Division, Oilfield Services

papp1_1_3_DNB_teal_gradient_RGB