PetroLive@ OTD2017 Stavanger

petrolive-logo-front-webI tre separate intervjuer med nøkkelpersoner fra forskjellige deler av norsk olje- og gassindustri, vil PetroLive@ OTD2017 belyse forretningsmuligheter og utfordringer på sokkelen anno 2017. Konferansen er gratis med begrensede plasser. Påmelding kan gjøres på denne linken.

Arne Sigve Nylund, direktør for utbygging og produksjon for Statoil i Norge

Statoils planer for norsk sokkel

Tid: 10.00 – 10.30

Norsk sokkel er i endring. Det samme er Statoil. Kostnadskutt og effektiviseringer svir, men gir også liv til prosjekter som tidligere var for dyre. Det åpner nye muligheter for leverandørindustrien. Fase 1 av Johan Sverdrup-utbyggingen pågår for fullt, og nå spikres detaljene for fase 2.
I Barenthavet har selskapet planer om å levere PUD for Johan Castberg innen utgangen av året. Samtidig varsles det en offensiv letekampanje i nord, også i 2018.  I Nordsjøen skal Snorre-feltet reutvikles for over 20 milliarder kroner. Og i Norskehavet er selskapet i gang med oppussingen av Njord. Hva forventer Statoil av norsk leverandørindustri? Og hvordan skal de jobbe for å unngå at kostnadene skyter i været igjen når oppturen kommer?

Arne Sigve Nylund kommer for å snakke om Statoils konkrete planer på norsk sokkel de neste årene. 

PetroLive@ OTD2017 er en gratis konferanse. Påmelding kan gjøres på denne linken.

 Daniel Rennemo, partner og leder for olje- og gasstransaksjoner i PWC

De nye aktørene

Tid: 10.45 – 11.15

Flere av de største oljeselskapene har valgt å selge seg helt eller delvis ut av norsk sokkel.

Men selskaper som BP, ExxonMobil og Engie blir erstattet av nye offensive aktører, som Aker BP, Point Resources og Neptune.

Hvilke utslag gir dette for aktiviteten på norsk sokkel? Og hvilke konsekvenser får det når langsiktig industrikapital i stor grad erstattes av private equity? Og hvem er neste ut døren? Eller inn?

Daniel Rennemo kommer for å gi sine vurderinger av avtalene som er gjort og hvordan disse vil forme norsk oljeindustri. 

Ståle Kyllingstad, eier og konsernsjef i IKM

Fra gründer til industrigigant

Tid: 11.30 – 12.00

28 år gammel pantsatte han huset sitt og kjøpte avdelingen han var mellomleder for i kriserammede Hydrotech. 28 år seinere eier og leder han et konsern som sysselsetter cirka 2450 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2017 på 3,5 milliarder kroner.

Han er blant landets mest profilerte og kjente industrieiere. En kritiker og en motivator. 

Men hvilke hendelser og hvilke valg er det som har ført Ståle Kyllingstad dit han er i dag? Og hva tenker han om fremtiden for seg og sine?

Kyllingstad kommer for å fortelle sin gründerhistorie. 

Intervjues av Glenn Stangeland

Med nærmere ti års erfaring som redaktør for de største nyhetskildene for oljebransjen, er Stangeland blant de mest erfarne oljejournalistene i Norge. Stangeland er redaktør for oljenettstedet Petro.no og leder flere oljekonferanser og nettverksarenaer gjennom PetroLive.

Glenn Stangeland, Redaktør Petro.no.

Konferansen er gratis med begrensede plasser. Påmelding kan gjøres på denne linken.