Redusere klimautslipp på norsk sokkel:

50 MILLIARDER INVESTERES TIL 2030

For de som trodde at norsk sokkel var på hell:

Equinor planlegger å investere 50 milliarder kroner de neste ti årene for å redusere klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg med 40 prosent, og dermed styrke den langsiktige konkurransekraften.

Les mer: Vil gjøre norsk sokkel utslippsfri i 2050

De nye klimaambisjonene og hvordan dette virker positivt på leverandørindustrien blir et viktig tema i de 23. Offshore Technology Days i Bergen (13) 14-15. oktober 2020.

På lengre sikt er Equinor sine ambisjoner enda større, nemlig 70 prosent innen 2040 og nært nullutslipp innen 2050. For 2030 betyr dette årlige kutt på over fem millioner tonn CO2, tilsvarende omtrent 10 prosent av Norges samlede utslipp. Samtidig forventer Equinor at selskapets opererte felt og anlegg har potensiale til å generere om lag 3 000 milliarder kroner i inntekter til den norske stat fram mot 2030. Nye felt, levetidsforlengelser, økt olje- og gassutvinning samt effektiv drift vil bidra til høy verdiskaping. Equinor fremhever det nære samarbeidet med partnere og leverandører, og behovet for å samarbeide enda tettere på tvers av bransjer. Når kommer de andre operatørselskapene etter, og hvilken innflytelse vil det ha på fremtidige oppdrag for norske oljeleverandører. Vi tar presentasjonen og debatten på OTD 2020!