Et stadig økende fokus på miljøet er med på å svekke omdømmet til olje- og gassindustrien. IKM og OED mener debatten er viktig, men at viktige fakta ikke kommer frem.

– Noen mener vi bør kutte ut all olje- og gassproduksjon på norsk sokkel umiddelbart, men det blir feil. Vi må være faktabaserte. Å stenge kranene i dag, vil bidra til økte utslipp dersom man måler det globalt, sier Øystein Stjern, divisjonsdirektør i IKM.

Ønsker faktabasert diskusjon

Han får støtte av statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (FrP) fra Olje- og energidepartementet (OED). Også han mener å kutte ut all produksjon vil være med å øke utslippene og viser til hvordan bransjen bidrar med tung teknologi og høy teknologisk kompetanse for å nå klimamålene.

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen. Foto: OED – Thomas Brun/NTBScanpix

– Næringen er med på å løse overgangen mot det grønne skiftet, men det krever et godt stykke arbeid for at flere skal forstå det. Avvikler vi produksjonen i Norge, vil andre land med høyere utslipp overta. Vi er avhengig av Norsk olje- og gassindustri, sier statssekretæren.

Stjern er ikke i tvil om at klimakrisen er reell, men savner en arena der bransjen kan ha en faktabasert diskusjon sammen med miljøforkjemperne. Han sier at bransjen de siste årene har gjort flere grep for å få ned utslippene. Utfordringen er at kritikken i hovedsak kommer fordi Norge produserer olje og gass. Alle de gode tiltakene som bransjen selv iverksetter vil derfor ikke imøtekomme de som ikke ønsker at oljen skal hentes opp uansett. Med det utgangspunktet blir ikke debatten konstruktiv. Gaarder Knutsen er helt enig.

– Når næringen er i motvind, kommer kritikken først. Man havner i en defensiv posisjon der man må forsvare seg. Da er det ikke like lett å få spalteplass til å sende inn alt det positive man bidrar med.

– Næringen har egentlig et godt omdømme på det de holder på med, men får kritikk for at de produserer olje- og gass i det hele tatt. Hadde det dårlige omdømmet vært et resultat av høye utslipp, forurensing, mye fakling og dårlig teknologi, hadde det vært noe helt annet. Det er ikke tilfelle her, men det er en vanskelig diskusjon, fortsetter statssekretæren.

Les også: Ønsker flere unge til oljebransjen

– Må være med i debatten

Gaarder Knutsen mener at man i større grad må få frem alle de gode historiene. Han presiserer at det er ingen lett oppgave, men sier politikere og bransjen sammen må fortelle hva de gjør inn mot det grønne skiftet. Stjern sier at han savner bedriftene sin tilstedeværelse i den offentlige debatten.

– Dersom vi oppriktig mener at norsk olje og gass er en viktig del av energimiksen, må vi ikke være redde for å si at vi er en del av løsningen. Vi må våge å være tilstede og ta debatten i offentlig fora, sier Stjern.

Han viser til hvordan norsk gass har bidratt til vesentlig lavere utslipp i Storbritannia. Slike bidrag får imidlertid ikke like stor spalteplass som for eksempel Greta Thunberg.

– Hun tar opp en reell bekymring for hvordan verden ser ut om noen år. Det hun tar opp er vitalt. Alle er enige i at vi må ta grep nå. Det jeg opplever vi er uenige om, er virkemidlene for redusert utslipp globalt, som tross alt er målet.

Les også: OTD-klare IKM har sikret flere kontrakter

Må se på forbruket

Samtidig stusser han over at selv om det er forbruket som må reduseres, så er det Norges energiproduksjon som kritiseres.

– Skal vi nå klimamålene, så må vi akseptere endrede vaner. Bruk-og-kast-samfunnet slik vi kjenner det vil ikke være bærekraftig på sikt. Hvis vi selv vil bidra til å redusere klimagassutslipp, må vi stille oss spørsmålet om vi har behov for ny iPhone annethvert år?

Han viser til at etterspørselen etter olje og gass kommer som følge av forbruk. Er folket for alvor opptatt av den globale energikrisen, må tiltak gjøres på forbrukssiden for å få ned utslippene, forteller Stjern.

– Det er etterspørsel som styrer hvor mye som produseres. Dette er igjen regulert av et komplisert marked. Det er ikke slik at Norge kan melde seg ut av verden her. Dersom en kommune slutter å selge bensin for å redusere egne utslipp, så går ikke utslippene ned så lenge det er tilgjengelig bensin i nabokommunen og etterspørselen er lik.

– Jeg tror Næringen og Miljøorganisasjonene først må klare å bli enige om fakta og konsekvenser av de forskjellige tiltakene. Først da kan vi jobbe sammen mot å løse klimautfordringen, avslutter han.

Vil du være med på Norges største årlige oljemesse i Stavanger?
Registrer deg gratis her!

Foto av Johan Sverdrup: Equinor