Selv om det bygges og investeres på norsk sokkel, sliter olje- og gassbedrifter med å lokke de unge til næringen. De er bekymret for fremtiden.

 – Vi er i en bølgedal rekrutteringsmessig, og det er absolutt en utfordring for bransjen.

Fra ord til handling

Det sier Erik Oppedal. Han er prosjektdirektør for Neptune Energy Norge, og den offensive operatøren er ikke de eneste som sitter på denne bekymringen. Også selskaper som Equinor, KAEFER Energy og Oceaneering mener noe må gjøres for å øke rekrutteringen til Norges største og viktigste næring.

– Bransjen har en omdømmeutfordring. Vi må snakke den opp før ungdommen rømmer. Bransjen har gjennom årene utviklet teknologi som direkte bidrar til bærekraftige løsninger med henhold til lavere kostnader, bedre sikkerhet og reduserte miljøutslipp. Vi har en jobb å gjøre når det kommer til hvordan vi kommuniserer dette, og ikke minst at vi etterlever det vi sier og faktisk gjør, sier Erik Sæstad, VP & Country Manager i Oceaneering Norway.

Han får støtte av Torbjørg Opedal, leder for Equinors nettverk av selskapsrepresentanter som har ansvar for kontakt og oppfølging av leverandørene på norsk sokkel. Også hun mener at de har en jobb å gjøre når det kommer til å fremsnakke bransjen, men hun er tilfreds med at flere unge viser interesse for stillinger og lærlingeplasser.

– Norge kommer til å ha et stort behov for yngre arbeidstakere, og det må vi kommunisere i kanaler hvor vi treffer ungdommen. Produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet startet i oktober og har en levetid på 50 år. I tillegg forlenger vi levetiden på eksisterende installasjoner på norsk sokkel.

– I 2019 har Equinor hatt rekordhøye søkertall på lærlinge- og fagarbeiderstillinger. Om lag 4700 søkere fordelt på 150 lærlingeplasser og 250 fagarbeiderstillinger. Det viser at vår industri er attraktiv.

Les også: Forbedringer har ført til kontrakter og økt rekruttering

Johan Sverdrup – et felt med lang levetid på Norsk sokkel. Foto: Espen Rønnevik/Øyvind Gravås, Equinor

Store, stygge ulven

I tillegg til nevnte Sverdrup, er det en rekke andre prosjekter med lang levetid på norsk sokkel. Det bygges og investeres, og stadig flere bedrifter i olje- og gassnæringen melder om en økende optimisme. Likevel sitter flere studenter med et inntrykk av at det ikke er liv laga i næringen. Et stadig økende «grønt» fokus hjelper heller ikke med omdømmet, sier Winusan Wijayaseelan. Han er nestleder i OTD-students – et tilbud på årets Offshore Technology Days-messe som er laget av og for studenter. Sammen med komiteleder Hege Nilssen, har Wijayaseelan og ti andre som studerer petroleum sydd sammen et program for å informere og fremme viktigheten av norsk olje- og gassindustri til morgendagens helter.

– De unge leser om næringen i media, og der er det ofte en negativ vinkling. Dette, kombinert med at stadig flere vil gå grønt, gjør at bransjen ofte blir sett på som den store stygge ulven i media, sier nestlederen.

Les også: Studenter: – Vi tror på oljenæringen!

Savner dialog

Nilssen er enig i at media ofte har en negativ vinkling, men mener hovedansvaret ligger hos bedriftene som jobber i næringen. De har knapt vært å se de siste årene, ifølge lederen i OTD-students.

– Det er synd at mange velger bort næringen som et alternativ, men bedriftene må ta større ansvar. Tidligere var de flinke til å ta kontakt med studenter. De kom til universitetet for å holde foredrag og informere, men de har knapt vært å se de siste årene. De unge får stort sett informasjonen sin gjennom media, og da er det forståelig at de velger andre retninger enn olje- og gassnæringen, sier Nilssen.

Wijayaseelan er også kritisk til bedriftene sin tilstedeværelse på høyskoler, universiteter og videregående, men føler de har blitt flinkere de siste årene. I regi av Universitetet i Stavanger, var han blant annet på besøk hos Norske Shell tidligere denne måneden.

– Det handler om å eksponere seg mer og møte de som er nysgjerrige og ønsker inn i markedet. Jeg ble litt overrasket av Shell-besøket. Gjennom media har jeg fått et inntrykk av at de ønsker seg ut av Norsk oljesektor, men etter besøket har jeg et helt annet inntrykk. Det viser makten media sitter på, sier nestlederen.

Mange muligheter

Equinor er enig i at de kan bli flinkere til å vise hvilke muligheter som ligger i olje- og gassnæringen. Neptune Energy stemmer i og understreker viktigheten av å treffe de unge der de er – både via media, sosiale medier og besøk på høyskoler og universiteter. Begge de to operatørene mener imidlertid at dette er et ansvar hele bransjen deler.

– Hele bransjen har et felles ansvar for å fremsnakke, informere og være tilstede på de unges arenaer for å løfte fram olje – og gassnæringen. Equinor er tilstede på universiteter og høgskoler, og vi oppfordrer ungdommen til å møte opp, sier Opedal.

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen. Foto: OED – Thomas Brun/NTBScanpix

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (FrP) i Olje- og energidepartementet sier at regjeringen har gjort en rekke grep for å bidra til økt rekruttering. Han har selv vært på besøk til flere høyskoler og universiteter.

– Det er jo et godt sett med studier rettet mot olje- og gassnæringen, men de unge er usikre på om de skal søke seg inn på grunn av at de er redde for å ikke få seg jobb. Da er det vår jobb, sammen med næringen, å fortelle om hvilke muligheter som ligger der. Det er jo ikke slik at de utelukkende må jobbe med olje- og gass med en slik utdannelse. De kan plutselig komme til å levere boreteknologi til vann- og avløpsbransjen, eller teknologi til helsebransjen. De lukker ingen dører av å velge petroleumsnæringen, sier statssekretæren.

En fremtidsrettet arbeidsplass

Gaarder Knutsen tror ikke det finnes et godt og enkelt svar på hvordan man kan øke omdømmet til næringen, men han føler seg trygg på at bransjen har en god historie å fortelle. Han viser til at store deler av næringen bidrar med tung teknologi og høy teknologisk kompetanse inn mot det grønne skiftet. Statssekretæren mener de ulike aktørene i olje- og gassnæringen kan bli flinkere til å fremsnakke, men sier at det også handler om å få de rette flatene til å gjøre det.

– Når næringen er i motvind, kommer kritikken først. Man havner i den defensiv posisjon der man må forsvare seg. Da er det ikke like lett å få spalteplass til å sende inn alt det positive man bidrar med, sier han og fortsetter:

– Spalteplass i media er én ting, men man må være der diskusjonen er. Konferanser, debatter, skolebesøk og sosiale medier er viktig i dette arbeidet. Vi må vise at norsk olje- og gassindustri er en fremtidsrettet arbeidsplass. Det er mange gode grunner til å søke seg inn. Det blir krevende, men vi skal jobbe sammen med næringen om å lykkes med økt rekruttering og økt omdømme i årene fremover.